[POLL] ฝรั่งลดความดันโลหิตสูงได้

ฝรั่งลดความดันโลหิตสูงได้

เชื่อ

{{vote_1_percent}}%

ไม่เชื่อ

{{vote_2_percent}}%

คลิกเพื่อโหวตคำตอบของคุณเลย!

ประโยชน์ สรรพคุณ ของ ฝรั่ง
มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดี
ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานใหกับร่างกาย
ช่วยลดไขมันในเลือด
ช่วยปองกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง
เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน หรือควบคุมน้ำหนัก
ช่วยบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส
ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง

ประโยชน์ สรรพคุณ ของ ฝรั่ง
มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยต่างๆได้ดี
ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานใหกับร่างกาย
ช่วยลดไขมันในเลือด
ช่วยปองกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง
เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน หรือควบคุมน้ำหนัก
ช่วยบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส
ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง

*โหวตได้เพียงครั้งเดียวและไม่สามารถเปลี่ยนคำตอบได้

health & beauty

จาก ชญาภรณ์ ศิริวัฒนวิจิตร

เรื่องราวจากฉัน

opinions
from health member

ความเห็นจากสมาชิกเฮลท์คลับ

UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET

You may want
to vote this

โพลสุขภาพจากสมาชิกที่น่าสนใจ

แชร์เรื่องราว รับ      40 U-Points