เคยเป็นกุ้งไหม

เคยเป็นกุ้งไหม

HEALTHY LIFESTYLE

เคยเป็นกุ้งไหม

เอาเป็นว่าสัตว์กลุ่มเคย หรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่าคริลล์ (Krill) เนี่ย เป็นสัตว์ทะเลกลุ่มหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาร่วมกับกุ้ง ดังนั้นตอนนี้คงเข้าใจเเล้วว่า "เคยก็คือเคย กุ้งก็คือกุ้ง" . ถึงแม้ว่าชาวเลจะเรียกว่ากุ้งมันก็ไม่ผิดเสียทีเดียว ดังนั้นอย่าไปเถียงอย่างไม่มีเหตุผล เนื่องจากถ้าเราดูจากรูปร่างภายนอกจะมีลักษณะเหมือนกุ้ง ยกเว้นบริเวณส่วนหัวของเคยที่จะไม่มีแผ่นปิดเหงือกแต่กุ้งนั้นมี . ในทางอนุกรมวิธานการจัดแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต (animal classification) เคยและกุ้ง จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ขาปล้อง (Arthropoda) เหมือนกัน (จำกันง่ายๆ สัตว์อะไรที่มีตัวเป็นปล้อง มีเปลือกที่เป็นไคตินและแคลเซียม และมีหลายขา ถือว่าอยู่กลุ่มนี้เกือบทั้งหมด) และอยู่ในไฟลัมย่อยเป็นกลุ่ม ครัสตาเชียน (Crustacea) ซึ่งเป็นไฟลัมย่อยที่เป็นศูนย์รวมของอาหารทะเลหลายชนิด เคยและกุ้งจะอยู่ในลำดับชั้น Malacostraca และมีการแยกสายวิวัฒนาการกันหลังจากนี้ คือ "เคย" ส่วนใหญ่จะอยู่ในอันดับ Mysida ที่เป็นศูนย์รวมกะปิเลิศรส . ส่วนกุ้ง อยู่ในอันดับ Decapoda ที่เป็นศูนย์รวมกุ้งเผา และปูผัดผงกะหรี่ (แต่ก็มีเคยบางชนิดอยู่ในอันดับนี้เช่นกัน) ที่มารูป https://bit.ly/2OGZIgq

https://www.facebook.com/SeubNakhasathienFD/posts/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%86-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4-%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD-%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89/10157400026985827/?locale=th_TH

คุณก็เป็นกูรูสุขภาพกับเราได้ง่ายๆ วันนี้

Reviews
from health member

รีวิวจากสมาชิกเฮลท์คลับ

UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET UNIF HEALTH WALLET

แชร์เรื่องราว รับ      40 U-Points